• Start
  • Blog
  • Faktura wystawiona przez podatnika wykreślonego z VAT

Blog

Faktura wystawiona przez podatnika wykreślonego z VAT

Według art. 96 ust. 9 wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT bez zawiadamiania o tym, dokonuje naczelnik urzędu skarbowego z urzędu, między innymi w następujących przypadkach:

- podatnik nie istnieje lub

- mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem, lub

- dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się niezgodne z prawdą, lub

- podatnik albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

Prawo do odliczenia VAT przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, jednakże uzależnione jest ono od niezaistnienia przesłanek negatywnych, o których mowa w art. 88 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (z późn. zm.). Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a w/w Ustawy, nawet, gdy faktura jest poprawna w swej treści, ale została wystawiona przez podmiot nieistniejący, nie stanowi podstawy do odliczenia podatku VAT.

Według Trybunału Sprawiedliwości , aby odliczenie podatku naliczonego zostało przyznane wymagane jest przede wszystkim spełnienie wymogów materialnych nawet wówczas, gdy niektóre wymogi formalne zostały pominięte przez podatników.

Jeżeli podatek VAT wynika z faktury, która dokumentuje zdarzenie gospodarcze, które nie miało miejsca, wówczas faktura ta nie uprawnia do odliczenia wykazanego w niej podatku. W sytuacji, gdy transakcja gospodarcza miała miejsce, a podmiot wystawiający fakturę daje się tylko zidentyfikować jako istniejący na rynku, to  brak rejestracji jako podatnika VAT nie jest przeszkodą, aby z wystawionego przez niego dokumentu odliczyć podatek VAT.

W wyroku TS UE z dnia 22 października 2015 r., w sprawie C-277/14. Trybunał uznał, że przepisy dyrektywy o VAT sprzeciwiają się przepisom krajowym, które odmawiają podatnikowi prawa do odliczenia VAT z faktury, która została wystawiona przez podmiot, który wg przepisów uważany jest jako nieistniejący.

Korzystny dla podatników jest również wyrok WSA w Gdańsku, w wyroku z 27 kwietnia 2011 r.,

 

 I SA/Gd 190/11 stwierdzono, iż podatnik ma  prawo do odliczenia VAT, zapłaconego z tytułu nabycia usług wykonanych przez podmiot niezarejestrowany do VAT wówczas, gdy faktury zawierają wszystkie informacje wymagane przez przepisy podatkowe, a w szczególności - informacje niezbędne do ustalenia tożsamości wystawcy.

Add comment


Parę słów o nas:

Biuro rachunkowe Expert Podatkowy powstało z myślą o tych z Państwa, którzy chcą mieć więcej czasu na spokojne prowadzenie swojego biznesu. Oferujemy swoje usługi dla jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek cywilnych, spółek prawa handlowego. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, staramy się zawsze służyć radą i pomocą. Nasze kwalifikacje oraz stosowane w biurze nowoczesne technologie informatyczne, pozwalają na zapewnienie poprawności, jak również poufność Państwa dokumentów.

Kontakt z nami:

Start typing and press Enter to search

Search