Blog

Sprzedaż poleasingowego samochodu

Osoba fizyczna zbywając odpłatnie jakąś rzecz musi się liczyć z tym, że może powstać z tego tytułu  obowiązek podatkowy w podatku dochodowym. W zależności od zaistniałej sytuacji, przychód może być zaliczony do jednego z dwóch źródeł.

Może stanowić przychód w pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt3 Ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (z późn. zm.) lub stać się przychodem powstałym ze zbycia rzeczy (art. 10 ust.1 pkt 8 lit. d w/w Ustawy).

Do przychodów uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej należą przychody ze zbycia składników majątku , do których należą między innymi środki trwałe albo wartości niematerialne i prawne, podlegające ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wartości niematerialnych i prawnych, wówczas gdy składnik majątku, który jest zbywany, jest  wykorzystywany na potrzeby związane z tą działalnością bądź jego zbycie następuje przed upływem sześciu lat. Okres ten liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dany składnik majątku zostały wycofany z działalności.

Jeżeli od wycofania z działalności gospodarczej składnika majątku będącego m.in. środkiem trwałym  upłynęło 6 lat (licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został wycofany z działalności a dniem jego odpłatnego zbycia) wówczas jego zbycie jest neutralne podatkowo.

Chcąc aby zbycie rzeczy, które należą do prywatnego majątku podatnika, nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, było neutralne podatkowo, powinno ono nastąpić po upływie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca nabycia danej  rzeczy.

 

Jeżeli przedsiębiorca po upływie umowy leasingu, wykupi pojazd „na firmę”, ale nie wykorzystuje samochodu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, lecz przeznacza go potrzeby osobiste, można wówczas uznać, że samochód ten nie stanowi składnika majątku. Po upływie sześciomiesięcznego okresu, zbycie samochodu będzie u podatnika neutralne podatkowo.

Add comment


Parę słów o nas:

Biuro rachunkowe Expert Podatkowy powstało z myślą o tych z Państwa, którzy chcą mieć więcej czasu na spokojne prowadzenie swojego biznesu. Oferujemy swoje usługi dla jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek cywilnych, spółek prawa handlowego. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, staramy się zawsze służyć radą i pomocą. Nasze kwalifikacje oraz stosowane w biurze nowoczesne technologie informatyczne, pozwalają na zapewnienie poprawności, jak również poufność Państwa dokumentów.

Kontakt z nami:

Start typing and press Enter to search

Search