• Start
  • Blog
  • Jak rozliczyć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów niedobory i nadwyżki stwierdzone na koniec roku?

Blog

Jak rozliczyć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów niedobory i nadwyżki stwierdzone na koniec roku?

Na koniec roku podatkowego, podczas sporządzania spisu z natury może zdarzyć się sytuacja, że remanent nie zgadza się ze stanem magazynowym lub z rozliczeniem ilościowym towarów handlowych zakupionych i sprzedanych w danym roku podatkowym. Różnice inwentaryzacyjne mogą mieć postać niedoborów lub nadwyżek.

Z niedoborem mamy do czynienia podczas zaistnienia sytuacji, w której stan rzeczywisty, ustalony według przeprowadzonego remanentu, jest niższy niż wynika z prowadzonej dokumentacji.

Z nadwyżką spotykamy się wtedy, gdy stan rzeczywisty, ustalony według przeprowadzonego remanentu, jest wyższy niż wynika z prowadzonej dokumentacji.

Przepisy podatkowe nie określają, w jaki sposób należy rozliczać powstałe nadwyżki i niedobory towarów handlowych. Jeśli nie są one wynikiem pomyłek w dokumentacji księgowej, powinny być rozliczane odpowiednio, jako przychody w przypadku nadwyżek oraz jako koszty uzyskania przychodu w przypadku niedoborów.

Jeśli stan magazynowy wskazuje większą ilość niż wynika to z dokumentacji i ewidencji, przyjmuje się, że towary będące nadwyżką zostały otrzymane nieodpłatnie i należy je uznać za przychód z nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (z późn. zm.). Nadwyżkę wpisujemy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 8 „Pozostałe przychody” na podstawie dowodu potwierdzającego uzyskanie przychodu, np. protokołu stwierdzającego istnienie różnic remanentowych.

W przypadku niedoborów w towarach handlowych, mogą one być uznane za zawinione lub niezawinione. Wymaga to przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego przyczyny i okoliczności zaistnienia braków towarów i sporządzenia na tę okoliczność odpowiedniej dokumentacji. Jeśli niedobory nie zostały zawinione mogą być rozliczone w rozliczeniu podatkowym po stronie kosztów uzyskania przychodów. Niedobory niezawinione uznajemy za koszty podatkowe na ostatni dzień roku podatkowego, czyli na 31 grudnia i wpisujemy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 13 „Pozostałe wydatki” pod datą dowodu księgowego (np. protokołu stwierdzającego istnienie różnic remanentowych).

Niezależnie od tego z jakich przyczyn powstały niedobory, ich wartość  być wyksięgowana z kolumny 10 "Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu" PKPiR, poprzez dokonanie zapisu na czerwono bądź ze znakiem minus.

Add comment


Parę słów o nas:

Biuro rachunkowe Expert Podatkowy powstało z myślą o tych z Państwa, którzy chcą mieć więcej czasu na spokojne prowadzenie swojego biznesu. Oferujemy swoje usługi dla jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek cywilnych, spółek prawa handlowego. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, staramy się zawsze służyć radą i pomocą. Nasze kwalifikacje oraz stosowane w biurze nowoczesne technologie informatyczne, pozwalają na zapewnienie poprawności, jak również poufność Państwa dokumentów.

Kontakt z nami:

Start typing and press Enter to search

Search