• Start
  • Blog
  • Kiedy wpisać do księgi podatkowej koszt dotyczący ubezpieczenia?

Blog

Kiedy wpisać do księgi podatkowej koszt dotyczący ubezpieczenia?

Ujęcie kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów uzależnione jest od wyboru jednej z metod rozliczania kosztów:  uproszczonej i memoriałowej. Podatnik nie informuje urzędu skarbowego o wyborze metody rozliczania kosztów, ważne jest tylko, aby stosował ją przez cały rok podatkowy.

Ewentualnej zmiany podatnik może dokonać wraz z rozpoczęciem kolejnego roku podatkowego, pamiętając o zasadzie stosowania jej przez cały rok.  Zasadniczo za dzień poniesienia kosztów u podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, uważa się dzień wystawienia faktury bądź rachunku lub innego dowodu stanowiącego podstawę do ujęcia wydatku w księdze firmy. Przepis ten dotyczy zarówno metody uproszczonej, jak i memoriałowej, czym wobec tego obie metody się różnią?

Przy metodzie memoriałowej inaczej rozliczamy koszty bezpośrednio związane z przychodem, a inaczej tak zwane koszty pośrednie. Koszty bezpośrednie powinny być ujęte w roku, w którym zostały osiągnięte odpowiadające im przychody. Inaczej księgujemy koszty pośrednie. W zasadzie wydatki te zalicza się do kosztów uzyskania w dniu wystawienia faktury chyba, że koszty dotyczą przełomu roku. Dobrym przykładem jest tutaj faktura za telefon wystawiona w styczniu, która obejmuje rozmowy telefoniczne z grudnia, natomiast abonament za styczeń. Wówczas koszty z takiej faktury powinno się ująć proporcjonalnie do roku podatkowego, którego dotyczą.

Metoda uproszczona, jak sama nazwa wskazuje ma za zadanie uprościć rozliczenia. W tej metodzie nie stosuje się podziału na koszty bezpośrednie i pośrednie, a zasada główna mówi, że koszty są rozliczane w roku podatkowym, w którym zostały poniesione, bez względu na to, jakiego okresu dotyczą. Wyjątkiem są tutaj tylko zaliczki na podatek dochodowy, wynagrodzenia oraz składki ZUS. Wydatki te księgowane są w dacie ich faktycznej zapłaty.

W przypadku polisy ubezpieczeniowej odnoszącej się do dwóch lat podatkowych, przy metodzie uproszczonej możemy rozliczyć ją w dacie wystawienia polisy, natomiast przy metodzie memoriałowej – proporcjonalnie do lat podatkowych, których polisa dotyczy.

Add comment


Parę słów o nas:

Biuro rachunkowe Expert Podatkowy powstało z myślą o tych z Państwa, którzy chcą mieć więcej czasu na spokojne prowadzenie swojego biznesu. Oferujemy swoje usługi dla jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek cywilnych, spółek prawa handlowego. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, staramy się zawsze służyć radą i pomocą. Nasze kwalifikacje oraz stosowane w biurze nowoczesne technologie informatyczne, pozwalają na zapewnienie poprawności, jak również poufność Państwa dokumentów.

Kontakt z nami:

Start typing and press Enter to search

Search