• Start
  • Blog
  • Podatnicy kontynuujący działalność bez "podwójnego" remanentu

Blog

Podatnicy kontynuujący działalność bez "podwójnego" remanentu

Remanent, czyli spis z natury, powinni sporządzać podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów, w tym również podatnicy prowadzący tylko i wyłącznie działalność usługową, w następujących terminach:  na koniec każdego roku podatkowego, na dzień 1 stycznia, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego,

w razie utraty prawa do zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym, zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności.

W spisie z natury podatnik powinien ująć

- towary handlowe, materiały podstawowe i pomocnicze (według cen zakupu lub nabycia, albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia),

- półwyroby, wyroby gotowe, produkcje w toku i braki własnej produkcji (należy wycenić według kosztów wytworzenia),

 - odpady użytkowe, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość użytkową (należy wycenić według wartości wynikającej z oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania).

Dla podatników kontynuujących prowadzenie działalności wprowadzono przepis skutkujący zmniejszeniem formalności i obowiązkiem sporządzenia jednego tylko remanentu końcowego na dzień 31 grudnia, który jest jednocześnie remanentem wpisywanym na dzień 1 stycznia (§ 27 ust. 1a rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2017 r. poz. 728).

 

Wyceny remanentu należy dokonać w ciągu 14 dni od jego sporządzenia, czyli w przypadku remanentu sporządzanego na 31 grudnia, wyceny należy dokonać do dnia 14 stycznia. Spis z natury należy sporządzić przed rozpoczęciem sprzedaży w roku następnym. Będzie on podstawą dokonania zapisów związanych z zamknięciem księgi przychodów i rozchodów w mijającym roku: będzie stanowił ostatnią pozycję tej księgi pod rocznym podsumowaniem kolumn pod datą 31 grudnia; oraz będzie podstawą otwarcia księgi przychodów i rozchodów w roku następnym: będzie jej pierwszą pozycją pod datą 1 stycznia.

Add comment


Parę słów o nas:

Biuro rachunkowe Expert Podatkowy powstało z myślą o tych z Państwa, którzy chcą mieć więcej czasu na spokojne prowadzenie swojego biznesu. Oferujemy swoje usługi dla jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek cywilnych, spółek prawa handlowego. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, staramy się zawsze służyć radą i pomocą. Nasze kwalifikacje oraz stosowane w biurze nowoczesne technologie informatyczne, pozwalają na zapewnienie poprawności, jak również poufność Państwa dokumentów.

Kontakt z nami:

Start typing and press Enter to search

Search