Blog

REJESTRACJA FIRMY

Zgodnie z projektem nowa ustawa Prawo przedsiębiorców ma obowiązywać od 1 marca 2018 r. Według tej ustawy działalności gospodarczej nie będzie stanowić działalność osoby fizycznej , której przychód należny nie przekracza 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia ( w 2018r. minimalne wynagrodzenie to 2100zł) i która w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie prowadziła działalności gospodarczej. 

 Działalność taka nie będzie podlegać obowiązkowi rejestracji ani obowiązkowi opłacania składek ZUS. Dochody z takiej działalności opodatkowane będą na zasadach ogólnych. Jeżeli w którymś miesiącu przychód przekroczy w/w kwotę, działalność będzie podlegała rejestracji w CEIDG w terminie 7 dni od dnia przekroczenia.

Zarejestrować działalność gospodarczą możemy na dwa sposoby:
- tradycyjnie, drukując wniosek ze strony www.biznes.gov.pl , wypełniając go i składając we właściwym urzędzie gminy lub miasta;
- elektronicznie.
Aby złożyć wniosek przez Internet musimy zarejestrować się na portalu www.biznes.gov.pl lub posiadać profil zaufany bądź też profil zaufany potwierdzony bankowością internetową. Wniosek taki możemy podpisać za pomocą:
- bankowości elektronicznej,
- profilu zaufanego,
- kwalifikowanego odpisu elektronicznego.

Wniosek złożony przez Internet jest jednocześnie:
- wnioskiem do GUS,
- zgłoszeniem identyfikacyjnym do urzędu skarbowego o nadanie numeru NIP,
- zgłoszeniem płatnika składek społecznych ZUS,
- oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym,
- zgłoszeniem rejestracyjnym lub aktualizacyjnym do podatku od towarów i usług (VAT-R).

Wniosek jest tylko zgłoszeniem płatnika składek społecznych, zatem w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności powinniśmy się zgłosić do ZUS, jako osoba ubezpieczona.

Jeśli nie podpiszemy wniosku online, możemy go wypełnić bez logowania, następnie zapamiętać numer kodu wniosku, jaki pojawi się po jego wypełnieniu, udać się z tym numerem do urzędu gminy lub miasta, gdzie po okazaniu go, wniosek zostanie wydrukowany i przedstawiony nam do podpisania.

Istnieje również możliwość rejestracji firmy przez telefon. Możemy wypełnić wniosek podczas rozmowy z konsultantem, dzwoniąc na numer Centrum Pomocy: 801 055 088. Po zakończeniu rozmowy otrzymamy kod SMS złożonego wniosku, z którym to numerem powinniśmy się udać do urzędu gminy lub miasta w celu podpisania wniosku.

 

Add comment


Parę słów o nas:

Biuro rachunkowe Expert Podatkowy powstało z myślą o tych z Państwa, którzy chcą mieć więcej czasu na spokojne prowadzenie swojego biznesu. Oferujemy swoje usługi dla jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek cywilnych, spółek prawa handlowego. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, staramy się zawsze służyć radą i pomocą. Nasze kwalifikacje oraz stosowane w biurze nowoczesne technologie informatyczne, pozwalają na zapewnienie poprawności, jak również poufność Państwa dokumentów.

Kontakt z nami:

Start typing and press Enter to search

Search